Gama bıçağı (Gamma Knife)Kasım 2008’de Sankt Petersburg’da kurulan MIBS  radyocerrahi merkezi, İsveçli Elekta firması tarafından üretilen Gamma-knife (Leksell Gamma Knife Perfexion) radyocerrahi cihazla donatılmıştır.

Mart 2011’de MIBS radyocerrahi merkezi İsveçli Elekta firmasının özel sertifikasını almıştır. Bu, Gama bıcağı (Leksell Gamma Knife) cihazıyla 1000 radyocerrahi operasyonun gerçekleştiğinin göstergesidir.

Bu gün, 9 yılı aşkın deneyimden sonra, merkezin uzmanları 6000'inüzerinde beyin cerrahisi müdahalesi gerçekleştirmiştir.
 

Merkez, beyin tümörleri, vasküler malformasyonlar (oluşum bozukluğu) ve fonksiyonel patolojileri olan hastalara gelişmiş yüksek nitelikli radyocerrahi ve ışın tedavisi sağlamak için tüm olanaklara sahip olup, ayrıca diğer şehirlerden 50 hastayı ağırlayabilecek bir yataklı bölüm, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme odaları bulunmaktadır. Klinik personeli, dünyanın önde gelen gama bıçak merkezlerinde uzun süreli eğitimden geçmiştir.

Gama Bıçağı (Gamma Knife) ile tedavi endikasyonları

Gama bıçağı, kafa boşluğunda bulunan çeşitli iyi huylu ve kötü huylu tümörleri, beyin metastazlarını, vasküler malformasyonları, trigeminal nevraljiyi, koroid ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılabilabilmektedir.

Gama bıçağıyla® tedavinin kontrendikasyonları​:
 
 • Hastanın ağır dekompanse durumu
 • Serebral kompresyonun akut semptomlarının bulunması
 • Yüksek kafa içi basıncı
 

Beyin tümörleri


 •  Akustik nöromlar
 • ​ Meningiomlar
 • ​ Hipofiz adenomları
 • ​ Tekli ve çoklu metastazlar
 • ​ Kraniofaringiomlar
 • ​ Kordomalar
 • ​ V, VII, IX, X, XI, XII sinirlerinin nöromaları
 • ​ Hipotalamik hamartom
 • ​ Pineal bölge tümörları
 • ​ Germinomlar
 • ​ Hemanjiyoblastom
 • ​ Hemanjiyoperisitomlar
 • ​ Glomus tümörleri
 • ​ Serebrovasküler hastalıklar
 • ​ Arteriovenöz malformasyonlar
 • ​ Kavernom
 • Glial tümörlerin veya rezidüel tümörlerin nüksü
 • ​ Hemanjiyomlar

 

Serebrovasküler hastalıklar


 • ​ Arteriovenöz malformasyonlar
 • Kavernomlar
 • ​ Hemanjiyomlar
 

Fonksiyonel beyin hastalıkları


 • ​ Malformations artério-veineuses
 • ​ Cavernomes
 • ​ Hémangiomes
 

Maladies cérébrales fonctionnelles


 
 • ​ Trigeminal nevralji
 • ​ Parkinsonizm ve esansiyel tremor
 • ​ Temporal lob epilepsisi
 • ​ Multifokal epilepsi
 • ​ Talamik sendromlu ağrı sendromu
 • ​ Aksiyel iskeletin çoklu kemik metastazları ile ağrı sendromu
 

Göz hastalıkları


 • ​ İlerleyici (progresif) Glokom
 • ​ Koroidal melanom
 

Gama bıçağı (Gamma Knife) nedir?

Gama bıçağı(Leksell Perfexion) – İsveçli Elekta firması tarafından kafa boşluğundaki patolojik lezyonların (iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve vasküler malformasyonların) tedavisi için geliştirilen radyocerrahi cihazdır. Gamma Knife, Co60 kaynaklarından gelen 196 ışın demedini kullanarak, invazif olmayan bir cerrahi bıçak gibi çalışır.

 

Gelişmiş Gamma Knife tedavisi, tıbbi radyoloji, nöroşirürji ve robotik alanındaki en son gelişmelere dayalı ileri teknolojili bilgisayarlı bir cihazdır.

Beyin cerrahisi gibi, Gamma Knife tedavisi sadece bir kez uygulanır, ancak cilt kesisi yapılmamakta ve kraniotomi gerekmemektedir.

196 Co60 kaynağından gelen ışın, kolimatör kasklarındaki deliklerden seçilen hedef noktaya aktarılır. Bununla birlikte, her ışın demedi beyin üzerinde hasar verici herhangi bir etki yaratmazken,  aynı zamanda izomerkezde birleşerek, tümörün veya vasküler malformasyonun yok edilmesi için yeterli yüksek doz oluştururlar. İşaretleme doğruluğunun 0,5 mm’nin altında olması, beynin ve tüm vücudun sağlıklı dokularının ışınlanmadan etkilenmesini ortadan kaldırmaktadır. 

Yüksek doz radyasyonun etkisiyle tümör hücrelerinin DNA'sı tahrip olur, hücreler çoğalma özelliğini kaybeder ve yavaş yavaş yok olur. Bazı tümörler tamamen "çözülür" ve kaybolur, bazıları ise aynı boyutta kalır veya küçülür ve bir daha asla büyümezler.

Arteriyovenöz malformasyonların tedavisi, patolojik damarların obliterasyonunu (yok edilmesini) kapsamaktadır, bunun sonucunda içlerindeki kan akışı durur. Bu durumda, malformasyonun kan akışından tamamen kesilmesi, hastanın söz konusu hastalıktan tamamen iyileşmesini sağlayacaktır.

Radyocerrahi, son 20 yılda beyin cerrahisinin gelişimindeki en önemli ilerleme olarak kabul edilmektedir. Gamma Knife® güvenilirliği, hassasiyeti ve etkinliği nedeniyle radyocerrahide “altın standart” olarak yer edinmiştir.

İlk Gamma Knife tedavisi 1968 yılında yapılmış ve o zamandan beri bir milyondan fazla hasta tedavi görmüştür. Günümüzde dünyanın gelişmiş ülkelerinde 300'den fazla Gamma Knife bölümü bulunmaktadır.
 

Etkinlik ve güvenlik

Tedavinin etkinliği ve güvenliği uzun takip süreleri (50 yıldan fazla) ile doğrulanmış ve 2000'in üzerinde makaleye konu olmuştur.

Gamma Knife® güvenilirliği, hassasiyeti ve etkinliği sayesinde radyocerrahide “altın standart” olarak kabul edilmektedir. Cihaz, otomatik modda 0,5 mm işaretleme doğruluğuna sahip olup, bu da hata riskini tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Gamma Knife'ın çalışma prensibi, tümör DNA'sına hasar vererek, tümör hücrelerinin yok olmasına yol açmasına dayanmaktadır.

Arteriyovenöz malformasyonların tedavisi, vasküler tromboza neden olan kan damarlarının obliterasyonunu ve tıkanmış damarların kan dolaşımından kapanmasını kapsamaktadır.

Gamma Knife tedavisi tek bir seansta tamamlanmakta ve genellikle birkaç saat sürmektedir. Gamma Knife tedavisi tamamen ağrısızdır ve genel anestezi gerektirmememektedir. Çoğunlukla cilt kesisi olmaz ve hastalar tedaviden sonraki gün normal yaşamlarına  geri dönebilmektedir.

Kafatasının tabanında ve beynin derin yapılarında bulunanlar da dâhil olmak üzere her türlü hasarlı bölge tedavi edilebilmektedir.

 

Gama Bıçağının (Gamma Knife)avantajları ®

 
 •  Vücudun herhangi bir bölgesindeki tümörün tedavisi
 • ​ Uygulama sırasında tümör ve hasta hareketlerinin kesintisiz takibi, kontrolü ve düzeltilmesi
 • ​ Submilimetrik hassasiyetle radyasyon dozları, çevredeki sağlıklı dokulara minimum hasar
 • ​ Robotik sistemin esnekliği ve hareketliliği sayesinde hemen hemen her yönde tümör tedavisi
 • ​ Tümörleri daha önce ameliyat edilemez kabul edilen veya zorlu cerrahi müdahale gerektiren hastaları tedavi özelliği
 • ​ Hastanın sadece birkaç (bi ile beş arası) seansta tedavi edilebilmesi
 • ​ Tedavi sırasında ve sonrasında hastanın yaşam kalitesinin iyileşmesi
 • ​ Cerrahiye non-invaziv (müdahalesiz) alternatif
 • ​ Ağrısız işlem, anestezi gerektirmez
 • ​ Minimum yan etkiler
 • ​ Çok az zamanda veya hemen iyileşme ile ayakta tedavi uygulaması
 • ​ Hastanın hemen günlük yaşamına  geri dönebilmesi

 

 
 

FOTOĞRAF VE VİDEO


Hızlı WhatsApp sohbeti Whats App 

CHAT +905396104159