Siber Bıçak (CyberKnife)® tedavisi

Siber Bıçak (Cyber Knife) sistemi, cerrahi tedaviye alternatif olan ve yüksek dozdaki radyasyon demetlerini doğrudan tümöre emsalsiz hassasiyetle aktarma özelliğine sahip, bununla birlikte sağlıklı dokuların radyasyonla hasar riskini önemli ölçüde azaltan non-invaziv bir tedavi yöntemidir.

 

Amerikan şirketi Accuray, siber bıçağı tasarlayarak, 2011 yılında ilk kez MIBS merkezine kurmuştur. Günümüzde dünyada kurulmuş yaklaşık 250 CyberKnife cihazı kullanılmaktadır.

Doktorlarımız Avrupa ve Amerika'nın en iyi kliniklerinde eğitim almış ve Cyber-knife bölümünde beş yıl içerisinde 3000'e yakın ameliyat gerçekleştirilmiştir.

Cyber-knife sisteminin uygulamaya alınması sayesinde, bugün dünya çapında, tümörleri daha önce ameliyat edilemez olarak kabul edilen veya zorlu cerrahi müdahale gerektirenler de dâhil olmak üzere  50 000'den fazla hasta etkili tümör tedavisi görmüştür.

Sistem, altı yönde hareket edebilen ve ışınlama sırasında 1200 ışın demedi konumunu sağlayan robotik masa üzerine yerleştirilmiş 6 MeV enerjili kompakt bir lineer hızlandırıcıdan oluşmaktadır. Robotik kol, lineer hızlandırıcının yüksek (submilimetrik) doğrulukla hareketini ve yönlendirmesini sağlayacaktır.

Siber bıçak tedavisi anestezi gerektirmez. Uygulama ayaktan tedavi koşullarında yapılabilmekte, ayrıca geleneksel ışın tedavisi veya cerrahi müdahale kontrendikasyonları olan hastalar için de yararlıdır. Yabancı hastaları ağırlamak için Merkez'de 50 yataklı gündüz hastanesi bulunmaktadır. 

Siber Bıçak tedavisine hazırlık

Siber Bıçak tedavisinden önce, boyutunu, şeklini ve yerini belirlemek için tümörün veya diğer anormalliklerin taraması yapılcaktır. Genellikle tarama, yüksek çözünürlüklü standart bilgisayarlı tomografi (HCT) ile başlar. Bazı neoplazmaları görselleştirmek için MRT, anjiyografi veya PET tanı gibi diğer yöntemler de kullanılabilmektedir.

Tedavi planlaması

Tarama işlemi sırasında elde edilen görüntüler, doktorun lezyonun tam boyutunu, şeklini ve yerini belirleyeceği siber bıçak planlama sistemine dijital olarak iletilecektir. Uzman doktor, bu verilere dayanarak, tümörü çevreleyen sağlıklı dokulara zarar vermemek için gerekli radyasyon dozunun da hesaplandığı özel bir yazılım kullanarak tedavi planını hazırlayacaktır. Bu aşamada hastanın bulunması gerekmemektedir.

Siber Bıçak tedavisi

İşlem sırasında hasta, siber bıçak konsoluna göre otomatik olarak konumlandırılan tedavi masasına rahatça yatar. Operasyon ağrısız ve non-invaziv olduğu için anestezi gerekmemektedir (vücuda enjeksiyon, insizyon veya diğer penetrasyonlar gerekmemektedir).

Bir seansın standart süresi 30 ila 90 dakikadır. Işınlama sırasında, her biri 10-15 saniye süre ile 100-200 radyasyon ışını yayılır. Tedavi maliyeti, genellikle, sayılarına bakılmaksızın sabit olarak belirlenmektedir.

Tedavi sonrası

Tedaviden sonra hastalar, genellikle duygusal strese bağlı olarak hafif yorgunluk hissedebilirler. Radyocerrahiden sonraki gün hastaların çoğunluğu normal günlük hayatına geri dönebilmektedir.

Hasta ve yakınları ile detaylı olarak görüşülerek gözlem, tedavi, yaşam tarzı ile ilgili tavsiyeler verilmekte ve uygulanan radyocerrahinin tıbbi dokümantasyonu düzenlenmektedir. Herhangi bir soruları oluşması durumunda, hastalar merkezimizin doktorları ile telefon veya elektronik posta üzerinden her zaman iletişim kurabilmektedir.

Postoperatif izlemenin temel yolu, contrast artışı ile uygulanan manyetik rezonans görüntülemedir.

Radyocerrahi merkezinin çalışanları özel bir programı kullanarak karşılaştırma amaçlı ameliyat öncesi ve sonrası görüntüleri çok hassas bir şekilde örtüştürüyorlar. MIBS  tanı merkezlerinde çekilen görüntüler, değişikliklerini değerlendirmek için gerekli tüm gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu muayenenin radyocerrahi tedavisi sonrası bir işlem olduğunu söylemeniz ve operasyonun yapıldığına ilişkin raporu yanınızda bulundurmanız yeterlidir. Alınan görüntüler teletıp ağı üzerinden St. Petersburg'a gönderilecek ve üç gün içinde tedavinizin sonuçlarını radyocerrahi merkezinin doktorları ile telefonda görüşebileceksiniz.

MRT’nin MIBS tanı merkezleri tarafından yapılmamış olması durumunda, MRT merkezi personeli muayene ile ilgili aşağıdaki gereksinimler konusunda uyarılmalıdır.

 
  • Muayene kontrast artışlı yapılacak.
  • Kesi kalınlığı 3 mm aşmamakta.
  • Görüntü matrisi kare olmalıdır.
  • Görüntüler, DICOM formatında bir CD’ye kaydedilmelidir.


CyberKnife  sistemi, vücudun herhangi bir bölgesindeki tümörleri milimetrik hassasiyetle tedavi etmek için tasarlanmış dünyanın ilk ve tek robotik radyocerrahi sistemidir.

 

Klinik veriler

İstatistiklere göre, Haziran 2007 - Haziran 2008 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde CyberKnife sistemi ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %56'sı beyin dışında yer alan tümörlerden tedavi edilmiştir. Bu güne kadar, dünya çapında toplam 50 000'den fazla hasta tedavi görmüştür. CyberKnife sisteminin klinik verileri, 290 tıp merkezinin yorumları ile onaylanmıştır.

 

Temel bileşenler

Kompakt lineer hızlandırıcı X-bandı, tümörü yok eden radyasyon ışınları üretir. Boyutları ve ağırlığı, genellikle ışın tedavisinde kullanılan standart medikal lineer hızlandırıcılara kıyasla önemli ölçüde düşüktür. Kompakt boyutu ve hafifliği sayesinde, hızlandırıcı doğrudan robotik kol üzerine kurulabilmektedir.

Robotik kol, altı kademeli hareket özelliğine sahip olup, lineer hızlandırıcının neredeyse her yönde olağanüstü doğruluk ve tekrarlanabilirlikle hareket etmesini ve yönlendirmesini sağlamaktadır. Bu esneklik sayesinde, ışınların çeşitli giriş ve çıkış yolları ve noktaları elde edilmekte ve tümörün çevresindeki sağlıklı hücrelere radyasyon hasarı riski en aza indirilmektedir. Bunun yanı sıra,  robotik kolun kısa tepki süresi, solunuma bağlı olarak tümör hareketinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlamaktadır.

Gerçek zamanlı hedefleme ve geri bildirim ile görüntü kontrol sistemi, uygulama esnasında doktor müdahalesi olmadan tümörün ve hastanın hareketini kesintisiz izleme, kontrol ve senkronizasyonu sağlayacaktır.

Görüntü dedektörleri, işlem sırasında yüksek çözünürlüklü anatomik görüntüleri yakalamaktadır. Kesintisiz olarak oluşturulan bu görüntüler, hastanın gerçek zamanlı olarak konumunu belirlemek için daha önce dijitalleştirilmiş radyograflarla karşılaştırılacaktır. Bu bilgilere dayanarak robotik kol, hastanın algılanan herhangi bir hareketine anında tepki verecektir.

X-ışını kaynakları, kemikler tarafından oluşturulan referans noktalarının konumunu belirlemek için düşük güçlü x-ışını kaynakları kullanılarak işlem boyunca görüntüler elde edilecektir. En yüksek görüntü doğruluğunu sağlamak için  X-ışını kaynakları ve görüntü dedektörleri güvenli bir şekilde sabitlenmiştir.
 

Ek teknolojiler

Hareket Senkronizasyon Sistemi Synchrony®, nefesin tutulmasına veya nefes senkronizasyonuna gerek kalmadan radyasyon iletimini solunumla indüklenen akciğer, karaciğer veya pankreas tümörlerinin hareketi ile sürekli olarak senkronize eder. Geleneksel ışın tedavisinden farklı olarak, Synchrony sistemi sayesinde hasta işlem sırasında normal nefes alabilmektedir, zira sistem olağanüstü doğruluk ve çevredeki sağlıklı dokuya hasarın minimuma indirilmesini sağlamaktadır.

Hasta Konumlandırma Sistemi RoboCouch®, altı yönde hareket etme özelliğine sahip olup, konumlandırmayı doğru, hızlı ve otomatik olarak gerçekleştirerek işlem süresini kısaltmaktadır. 

Omurga Takip Sistemi Xsight®, tümörün konumunu otomatik olarak izlemek için omurga kemiklerinin anatomisini kullanarak, destek elemanlarının implantasyon ihtiyacının ortadan kaldırmaktadır. Sonuç itibariyle, spinal cerrahiye gereksinim en aza indirilmektedir.

Akciğer Takip Sistemi Xsight®, yetkili kişiler olmadan akciğer tümörünün hareketinin doğru, güvenilir ve doğrudan takibini sağlayacaktır. 

Robotik Kolimatör Değiştirme Sistemi Xchange™, kolimatörleri otomatik olarak değiştirir, böylece konformal uygulamaların etkinliğini artırır.

Dört Boyutlu Tedavi Optimizasyon ve Planlama Sistemi, tümör hareketinin yanı sıra, aynı zamanda çevre dokuların hareketini ve deformasyonu takip ederek nefesle yer değiştiren tümörlerin tedavisini optimize edecektir.

Tedavi Planlama Sistemi MultiPlan®, Siber Bıçak (CyberKnife) sistemi için özel olarak tasarlanmış, mükemmel uyum ve yüksek doz gradyanlarıyla tedavi planlarının oluşturulmasını sağlayacak sezgisel çalışma masasıdır.

Görüntü Sentezi ve Şekillendirme İstasyonu inView®, tedavi planlarının uzaktan görüntülenmesini sağlayacak olup, yüksek hızlı görüntü birleştirme ve şekillendirme için gerekli olan araçları içermektedir.

FOTOĞRAF VE VİDEO


Hızlı WhatsApp sohbeti Whats App 

CHAT +905396104159