TANI

MRT nedir?

Manyetik rezonans tomografisi (MRT), nükleer manyetik rezonans olgusunun kullanımına dayanan ve ve yüklü radyoaktif parçacıklar ve sağlığa tehlike arz eden diğer maddelerle herhangi bir ilgisi olmayan tanısal görüntüleme tekniğidir.

MRT, sağlığa zararlı nüfuz eden radyasyon kullanmaz. Bu nedenle, inceleme sırasındaki amaç, hastanın kendi vücudunun son derece zayıf radyo frekans sinyalleri kaynağı haline geleceği koşulları yaratmaktır. Söz konusu radyo frekans sinyalleri, vücudumuzdaki hayati süreçlerin doğru akışının göstergelerinden biri olduğundan, herhangi bir ek ekipman ve koşul olmadan mevcuttur.

MRT'de, parazitlerin etkisini en aza indirmek için diğer tüm radyo kaynaklarından yalnızca bir hastayı-bir kaynağı izole etmekteyiz. Daha sonra tomografi donanımı kullanılarak kaotik sinyaller vücudun sadece belirli bir bölgesinden alınabilecek şekilde düzenlenir. Bunun için güçlü, ancak insanlar için zararsız bir manyetik alan gerekecektir. Daha sonra çok hassas antenler ve alıcılar yardımıyla radyo sinyali alınır, ultra hızlı bilgisayar tarafından işlenir ve görüntü elde edilir. Görüntü, insan vücudundaki hücrelerin radyo sinyallerinin farklı düzlemlerde ve oranlarda dağılımını yansıtır. Söz konusu görüntü tıpta tomogram olarak tanımlanmaktadır. Bu en önemli adımdır. Hastalık sürecinden etkilenmeyen organ ve dokuların normal hücreleri aynı sinyal seviyesine sahiptir. "Hasta" hücreler her zaman farklı, belirli bir seviyede değişmiş bir sinyaldir.

Görüntüde, patolojik süreç tarafından değiştirilen doku ve organların alanları sağlıklı olanlardan farklı görünecektir. Bu, tıbbi tanısal görüntülemenin temelidir. Ayrıntılı değişikliklerin tanınması, tıbbi araştırmacının ekipmanın kalitesinden elde edilen deneyimine bağlıdır. Esas amaç, hasta için konforlu koşullarda azami bilgilendirici görüntünün hızlı ve verimli bir şekilde elde edilmesidir. 
 
 

Ne yapabiliriz?

Hangi sorunları çözüyoruz? Bu noktada, belki de faaliyetimizin ana konuları üzerinde durmamız daha uygun olacaktır. Daha ayrıntılı bilgi, somut bir konu üzerine bizimle iletişime geçilerek elde edilebilir.

Tomogramlar, belirli bir anatomik bölgedeki organ ve dokuların yapısı hakkında çok sayıda bilgi içerir. Organların yapısı, birbirleriyle ilişkisi, boyutları ve konfigürasyonları, incelemeler sırasında değerlendirdiğimiz ana noktalar bunlardır. Manyetik rezonans tomografinin tasarımı itibariyle tüm ilgi alanları tek seansta incelenememektedir. Bu bağlamda, hastasını MRT'e yönlendiren doktorun en önemli görevlerinden biri, incelemenin yapılacağı anatomik bölgenin doktorumuza net olarak belirtmesidir. Ayrıca, çok çeşitli özel programlar ve inceleme teknikleri mevcuttur. Bu programların her biri, belirli bir patolojik değişiklik grubunun karakteristik özelliklerini tanımlamak için geliştirilmiştir. Dolayısıyla, tüm programlarla MRT incelemesinin aynı anda yürütülmesi son derece uzun ve maliyetli bir işlemdir.

Diğer tıbbi muayeneler gibi MRT de herhangi bir başka şekilde belirlenemeyen veya örneğin kontrendikasyonlarından dolayı diğer yöntemin uygun olmadığı hastalıkları tespit etmek için kullanılır. Bu nedenle, hastayı MRT için sevk eden doktor böyle bir sevkin belirli amacını kesin olarak belirtmesi gerekmektedir.


Bilgisayarlı tomografi nedir?

Bilgisayarlı tomografi, geleneksel röntgenlerden çok daha bilgilendirici bir tanısal görüntüleme tekniğidir. "Tomografi" kelimesi, Yunanca “tomos” - katman veya kesi ve “graphy”- yazım, çizim sözcüğünden oluşmaktadır.

 
MSCT (çok kesitli (multi-slice) bilgisayarlı tomografi) incelemesi nasıl yapılır?

Özel bir masaya yerleştirileceksiniz. Masa hareket ederken seçilen alan taranır. Alınan veriler bilgisayar ekranında görüntülenir ve hafızasına kaydedilir. Gelişmiş yazılım, vücut sistemleri, organlarının üç boyutlu bir görüntüsünü elde etmenizi sağlamaktadır. Muayene sonucunu özel bir yazıcıdan bilinen formatta basılı çıktı olarak alacaksınız. 

MSCT'nin geleneksel bilgisayarlı tomografiye göre avantajları:
 • çok daha iyi görüntü kalitesi
 • tarama hızında artış ve sonuç itibariyle inceleme süresinin kısalması
 • geliştirilmiş kontrast çözünürlüğü
 • sinyal / gürültü oranında artış
 • geniş anatomik kapsama alanı
 • hasta üzerindeki radyasyon etkisinin azaltılması

Tüm bu faktörler, araştırmanın hızını ve bilgi içeriğini önemli ölçüde artırmaktadır.

Muayene kapsamında size kontrast maddenin uygulanması önerilebilir. Standart inceleme ile mümkün olmadığı takdirde, kontrast artışı yöntemleri, tespit edilen değişikliklerin doğasını belirlemeyi ve ayırt etmeyi sağlayacaktır.

Bilgisayarlı tomografi merkezimiz, doğru teşhisin konulması ve en uygun tedavinin seçilmesi için doktorunuza tüm gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Doktorların ve tıbbi teknisyenlerin yüksek düzeyde profesyonelliği sayesinde vücudun her türlü zorluk derecesine sahip tüm organları ve sistemlerinin incelemesi yapılabilmektedir.

Size aşağıda belirtilenler verilecektir: 

 • inceleme sonuçlarına dayalı yazılı doktor görüşü (genellikle 24 saat içinde),
 • muayene görüntülerinizin kaydedildiği disk,
 • bilgisayarlı tomografi tarama yapılmasına ilişkin kısıtlamalar,
 • iyot içeren preparelere karşı toleranssızlık (kontrast artışı incelemeler için);
 • hastanın nefesini uzun süre (20 saniyeden fazla) tutmaması gereken durum;
 • hastanın kilosu 150 kg üzeri;
 • bağırsakta baryum mevcudiyeti;
 • inceleme bölgesinde bir alçı sargı ve (veya) metal yapının bulunması;
 • şiddetli klostrofobi;
 • hamilelik ve emzirme.
 

Pozitron emisyon tomografisi (PET)

Pozitron emisyon tomografisi (PET), dokulardaki biyokimyasal değişiklikleri değerlendirerek patolojinin belirlenmesini sağlayan gelişmiş bir tanı yöntemidir. Yöntem, vücut için güvenli olan minimum dozlarda radyofarmasötiklerin (RFP) kullanımına dayanmaktadır. Vücudun çeşitli dokularındaki fonksiyonel sürecin aktivitesine bağlı olarak, radyofarmasötiklerin dağılımı, farklı yoğunlukta renkli bir görüntü olarak görüntülenecektir. Pozitron emisyon tomografisi, RP birikim odaklarının tam yerini belirlemek için bilgisayarlı tomografi (CT) ile birleştirilir. Bu kombine PET/CT tanı yöntemi onkoloji, nöroloji ve kardiyolojide kullanılmaktadır.

Yöntemin onkolojideki etkinliği, PET / CT'nin patolojik sürecin evresinin, yaygınlığının belirlenmesi ve tedavinin etkinliğinin değerlendirmesini sağlamasından kaynaklanmaktadır.

PET/CT kullanımının fonksiyonu ışın tedavisinin planlamasında son derece önemlidir. Yöntemin, hasarlı ve çevre dokuların yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra tümörün sınırlarının kesin olarak belirlenmesini sağlaması sayesinde, ışınlama için daha net bir hedef oluşturulur, sağlıklı hücrelerin ışınlanma riski önemli ölçüde azaltılır ve ışın tedavisinin yan etkileri en aza indirilir.

Nörolojide, PET / CT genellikle epileptojenik odağın lokalizasyonunu belirlemek, demansa bağlı hastalıkların teşhis edilmesi (Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans vb.) ve beyin dokusunda travma sonrası ve iskemik sonrası değişikliklerin yaygınlığının değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.

18F-florodeoksiglukoz ile PET-CT ve 18-FET floroetiltirozin ile PET-CT incelemeleri: St. Petersburg, ul. Glukharskaya, 16, apt. 2 (giriş Aviakonstruktorov caddesinden) adresinde yapılmaktadır.

 
Tedavi etkinliğinin değerlendirmesi için PET / CT uygulama zamanı:
 • ameliyattan 4-6 hafta sonra.
 • 2 kür PKT (palyatif kemoterapi) sonrası (tümörün seçilen tedavi rejimine duyarlılığının değerlendirilmesi gerektiği takdirde).
 • son PCT enjeksiyoundan 4-6 hafta sonra (tamamlanan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi gerektiği takdirde).
 • radyoaktif iyot tedavisinden 2-4 hafta sonra.
 • son radyasyon seansından 6-8 hafta sonra.
 

Önceki hafta hormonal ilaçların enjekte edilmesinden önce.

18F-FDG ziyaret planı ve çalışma hazırlığı ile PET/CT


Tüm radyofarmasötikler arasında en yaygın olarak kullanılan 18F-florodeoksiglukozdur ve söz konusu RP yapı olarak doğal glukoza benzer olduğundan vücudun hemen hemen tüm hücreleri tarafından emildiği için universal olarak kabul edilmektedir. Çoğu tümör, hastalığı erken evrelerde tespit etmeyi mümkün kılan yüksek glikoz metabolizmasına sahiptir.
 
Endikasyonlar
 • baş ve boyun tümörleri (kötü huylu ve iyi huylu sürecin ayırıcı tanısı, bölgesel lenf düğümlerinde metastaz tespiti, uzak metastazların tespiti, tümör nüksünün belirlenmesi)
 • tiroid tümörleri (diferansiye karsinom, medüller karsinom: tümör evrelemesi)
 • lokalizasyonu belirsiz tümörler (tanımlanmış uzak metastazlı)
 • akciğer kanseri (küçük hücreli olmayan kanser: bölgesel lenf düğümlerinde metastaz tespiti, uzak metastaz tespiti, tümör nüksünün belirlenmesi; akciğerde bir düğümlü kötü huylu ve iyi huylu bir sürecin ayırıcı tanısı)
 • meme kanseri (bölgesel lenf düğümlerinde metastaz tespiti, uzak metastaz tespiti, tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi) 
 • yemek borusu ve mide kanseri (bölgesel lenf düğümlerinde metastaz tespiti, uzak metastaz tespiti) 
 • kolon kanseri (bölgesel lenf düğümlerinde metastaz tespiti, uzak metastaz tespiti, tümör nüksünün belirlenmesi) 
 • pankreas kanseri (uzak metastaz tespiti)
 • lenfoma (Hodgkin hastalığı ve Hodgkin dışı lenfoma - hastalığın evresinin belirlenmesi, tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi, nüksün saptanması) 
 • melanom (metastaz araması, tümör nüksünün tespiti) 
 • kemik ve yumuşak doku tümörleri (iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin ayırıcı tanısı, uzak metastazların tespiti) 
 • genitoüriner sistem tümörleri (uzak metastazların tespiti) 
 • epilepsi (temporal lob epilepsisinde epileptik odağın lateralizasyonu, atemporal epilepside epileptik odağın lokalizasyonu, postoperatif nörolojik eksikliği önlemek için ameliyat öncesi fonksiyonel olarak önemli alanların haritalanması)
 • hafıza bozukluğu (beynin dejeneratif hastalıklarının ayırıcı tanısı) 
 • serebrovasküler hastalıklar (bozulmuş glukoz metabolizması alanlarının ve özelliklerinin tespiti) 

FOTOĞRAF VE VİDEO


Hızlı WhatsApp sohbeti Whats App 

CHAT +905396104159