CERRAHİ

Radyocerrahi, yüksek hassasiyetli ışın tedavisi, proton tedavisi, kişiselleştirilmiş kemoterapi veya hedefe yönelik immünoterapi gibi yüksek teknolojili non-invaziv kanser tedavilerinin geliştirilmesine rağmen, cerrahi, nitelikli kanser tedavisinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.

MİBS’te tümör cerrahisi

Kesin tedavi olarak cerrahi, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde hala vazgeçilmezdir. SBTE Onkoloji Kliniğinde aşağıdaki durumlarda cerrahi müdahaleler gerçekleştirmekteyiz:
 • cilt ve yumuşak doku kanseri
 • tiroid kanseri
 • yemek borusu kanseri
 • mide kanseri
 • pankreas kanseri
 • retroperitoneal kanser
 • meme kanseri
 • akciğer kanseri
 • bağırsak kanseri
 • böbrek kanseri
 • mesane kanseri
 • pelvik ve diğer kanser türleri

MİBS Onkoloji Kliniği'ni tercih eden hastalar, konforlu koşullarda kanserin en modern cerrahi tedavisini görmenin yanı sıra, aynı zamanda garantili yüksek düzeyde ekipman ve tedavi yöntemleri ile hizmet alırlar.

MİBS'in modern cerrahisi, kapsamlı kanser tedavisi sürecine başarılı bir şekilde entegre edilmiş ve yüksek hassasiyetli ışın tedavisi, radyocerrahi, proton tedavisi, kemoterapi ve immünoterapi, hedefe yönelik tedavi gibi diğer etkili tedavi yöntemleriyle birlikte başarıyla kullanılmaktadır.

MİBS Cerrahi Bölümü

Dünya standartlarında teknolojiyle donatılmış MİBS’in  cerrahi bölümü, birçok insanın "ameliyat" kelimesiyle kurduğu iç karartıcı çağrışımlardan uzak bir noktada bulunmaktadır.

MİBS cerrahi merkezinin teknik olanakları, görüntülü endoskopik cerrahi için gelişmiş cihazlar, klinik vakaların %75'inde müdahalenin kesi olmadan yapılmasını sağlamaktadır.

Cerrahi hastaları tedavinin tüm aşamalarında yönlendirmek için multimodal strateji olan Fast Track teknolojisi, postoperatif dönemi kısaltmaya ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur. Temiz hava sağlayan özel havalandırma sistemi binanın havalandırma sisteminden izole edilmiş ve ameliyat sonrası komplikasyon riskleri en aza indirilmiştir.

Yüksek hassasiyetli kompakt tanı ekipmanı, cerrahi uygulama esnasında doğrudan ek kılavuzluk (ultrason, röntgen kontrolü) sağlamaktadır. Yoğun bakım ünitesinde gelişmiş tıbbi ekipman ve gelişmiş ilaçların mevcudiyeti sayesinde uzmanlarımız anestezi için en uygun bireysel çözümü seçebilmekte, yapay komadan rahat uyandırma, ameliyat sonrası dönemde ağrının yumuşak ve güvenli bir şekilde kontrol edilmesi mümkün kılınmıştır.

Sertifikalı servis personelimiz, tıbbi ekipmanın düzenli kontrolünü ve planlı koruyucu bakımını yapmakta, MİBS teknik parkuru düzenli olarak güncellenmektedir.
 

Deneyimli kadro 

Her türlü karmaşık ekipman insanlar tarafından kontrol edilir, bu bağlamda MİBS onkoloji kliniğinin tüm bölümlerinde, yurtdışında eğitim dâhil olmak üzere öz yeterliliklerini sürekli geliştiren, engin deneyime sahip çok sayıda uzman bulunmaktadır.

Cerrahlar, anestezistler, hemşireler, kayıt personeli, tıbbi teknisyenler her kademede hasta ile profesyonel ve güleryüzlü iletişim garanti edilir.

Cerrahinin, MİBS kiliniğinin diğer bölümlerinin benzersiz olanakları ile birleşerek kapsamlı tedavi programımıza entegrasyonu, hastalarımızın dünya standartlarında kanser tedavisi almasını sağlamaktadır.

 

Diğer bölümlerle etkileşim

Cerrahlarımız, gelişmiş ekipmanın yanı sıra yazılım da dâhil olmak üzere her türlü aletli tanı cihazları (PET / CT, MRI, CT, ultrason) ile donatılmıştır.

Tanı personeli, tedaviye başlamadan önce tümör bölgesinin, çevreleyen dokuların ve kritik yapıların sanal bir 3D modelini oluşturabilmektedir. Bu, tanıyı kısa sürede tamamlamaya, zorlu cerrahi müdahale için en etkili teknikleri seçmeye ve cerrahi tedavi sırasında müdahaleyi en aza indirmeye yardımcı olmaktadır.

Kliniğimizde her türlü görüntülemenin yanı sıra endoskopi de yaygın olarak kullanılmakta olup, immünhistokimyasal ve onkogenetik testler yapabilen kendi patoloji laboratuvarımızın bulunması, tümörün tipini ve evresini, ayrıca cerrahi olmayan tedavi olasılığını belirlememizi sağlamaktadır.

MİBS’in en iyileştirilmiş lojistiği ve olanakları, hastanın tüm gerekli muayeneleri, konsültasyonları ve uygulamaları maksimum konforla tek bir yerde geçirmesini sağlamakta ve tedavi öncesi bekleme süresini azaltmaktadır.

 

Laparoskopik cerrahi, MİBS’in kişiselleştirilmiş tedavi programının etkili bir parçasıdır

Doğru tanı, ileri cerrahi teknikler ve hasta tedavisine disiplinlerarası yaklaşım, ameliyat sonrası dönemde organların fonksiyonunun korunması ve kapsamlı rehabilitasyon ile kesin ameliyatlar yapmamızı sağlamaktadır. MİBS cerrahi merkezinde ayrıca, her türlü zorluk derecesindeki düşük invaziv görüntülü endoskopik operasyonların yapılmasını sağlayacak birinci sınıf donanıma sahip endoskopi bölümü bulunmaktadır.

Tamamlayıcı cerrahi

Kliniğin cerrahları kitle lezyonları için her türlü biyopsiyi gerçekleştirmektedir: CT, MRI ve ultrason eşliğinde trepanobiyopsi, laparoskopik ve endoskopik biyopsi. Ayrıca, ilaç tedavisi sırasında kan damarlarını koruyan peritoneal port sistemleri ve vasküler erişim cihazların naklini de gerçekleştirmekteyiz.

 

Kapsamlı yaklaşım, verimliliğin garantisidir.

MİBS kliniğinde cerrahi müdahalelerin avantajları, en iyi teknikleri kullanarak gelişmiş ekipmanlarla tedavi ile sınırlı değildir.

MİBS’i diğer özel ve devlet hastanelerinden ayıran temel özellik, minimum yan etkiyle ve makul fiyatla, hastanın özel ihtiyaçlarına en uygun tedavi paketini sunabilmesidir.

Tedavi planlamasına disiplinlerarası yaklaşım sadece cerrahları değil, aynı zamanda radyocerrahları ve radyasyon terapistlerini, kemoterapi uzmanlarını, plastik cerrahi ve rehabilitasyon uzmanlarını da kapsamakta olup, bu da doktorlarımıza, hastaların yaşam kalitesini korumak amacıyla maksimum verimlilik ve güvenlik için gerekli tüm eylemleri önceden planlamasına yardımcı olmaktadır.

Her hasta için tedavi uygulamasının birçok seçeneği olabilir, ancak yalnızca MİBS kliniğinde kanser tedavisi için her türlü yüksek teknoloji ürünü ekipmanla, ABD, Almanya, Japonya dâhil olmak üzere dünyanın en iyi kliniklerde kullanılan tedavi protokollerine uygun kapsamlı kanser tedavisi seçeneklerini sunabiliriz.

 

İhtisas kliniğinde kanser tedavisinin avantajları

Uzman bir klinikte kanser tedavisinin avantajları

MİBS' te tümör cerrahisini genel kliniklerde uygulanan tedaviden ayıran husus ihtisası- onkolojidir. Kliniklerin ihtisaslaşması ve genelleştirilmesi, tedavinin tüm aşamalarında farklılığı ortaya koymaktadır:

Teşhis

Tanı verilerini işleyen radyologlar oldukça deneyimlidir ve becerilerini sürekli geliştirmektedir. MİBS cerrahi bölümünün hastalarında, tümörler morfolojik türler açısından doğrulanır, cerrahi olmayan kanser tedavisi olasılığını belirlemek için immünohistokimyasal incelemelerden geçerler. Gerekli görüldüğü takdirde, tümörlerin sanal 3D modellerini oluşturabilen güvenilir yazılım sistemi sayesinde, MİBS’in herhangi bir cerrahı, CT, MRI, PET / CT görüntülerine dayalı olarak, ameliyat öncesi müdahale kapsamını en aza indirmenin yollarını belirleyebilmektedir. Bu, uygulama zamanını ve oluşabilecek hasarı en aza indirmekte ve sonraki rehabilitasyonu kolaylaştırmaktadır.

İhtisas Cerrahisi

Onkolojide cerrahi tedavinin temel amacı, sağlıklı dokunun korunması ile tümörün tamamen çıkarılmasıdır ve tümörün bölgesel yayılımına (sağlıklı dokunun, metastazları, lenf düğümlerini içerebilen kısmı) dayanır, çünkü kanser nüksü tek bir hücreden başlayabilmektedir. Ayrıca kanser hastaları anestezinin doğruluğuna daha duyarlıdır. MİBS, tüm bireysel özellikleri dikkate alarak tümörün çıkarılması için en iyi seçeneği sunacak ve anestezi desteğini itinayla seçecektir.

Kapsamlı (kombine) tedavi

Ameliyata başlamadan önce MİBS onkoloji kliniği, hastanın yaşam kalitesinin korunması da dâhil olmak üzere mevcut tüm seçenekleri dikkate alan bireysel bir tedavi programı hazırlayacaktır. Örneğin tümörü küçültmek ve müdahale kapsamını en aza indirmek için ameliyat öncesi uygulanan neoadjuvan kemoterapi ve ışın tedavisini kullanabiliriz. Bu tür olanaklar genel hastanelerde her zaman bulunamayabilmektedir.

Dünya standartlarına göre, gelişmiş tümörler metastaz tedavisini, müteakibn insize tümör yatağının ve lenf düğümlerinin bir kısmının ışın tedavisini gerektirir  tüm bunlar, her türlü kemoterapi dâhil, kliniğimizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Müteakip programlar

Her klinik vakanın özellikleri ve hastalığın tedavi öncesindeki süresi, tedavinin etkinliğini belirleyen faktörlerdir. Son derece etkili takip yöntemleri, metastaz veya tümör nüksetmesinin hızlı bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olur ve hastalığın ilerlemesi durumunda en uygun tedavi programının oluşturulmasını sağlar. Deneyimli MİBS uzmanları, her hastanın klinik verilerine ve hastalık özelliklerine dayanarak, hem tanı sıklığı ve kapsamı hem de takip maliyeti açısından hastaya aşırı yük bindirmeden ilerlemeyi izlemek için özel takip programları geliştirirler. MIBS uzmanları özel takip programı hazırlayacak, geniş tanı merkezleri ağımız ise, hastanın müteakip muayenelerinin yaşadığı bölgede yapılmasına olanak sağlayacaktır. Klinikten taburcu olduktan sonra hasta doktorlarla iletişim halinde olacak, bununla birlikte doktor tavsiyeleri uzaktan ayarlanabilecektir.

 

MİBS’de cerrahi tedavi maliyeti

Uzmanlarımızın yüksek yeterliliği, düzenli personel eğitimi, gelişmiş ve hassas ekipman, en iyi yöntem ve malzemelerin kullanımı  tüm bunlar sağlık hizmetlerinin maliyetini etkiler. Kısacası, cerrahi, herhangi bir ileri teknoloji gibi, ucuz olarak varsayılamaz. Bununla birlikte, MİBS hastalarının tedavi maliyeti aşağıdaki faktörlere bağlı olarak azalmaktadır:

kanser tedavisinin yüksek doğruluğu ve etkinliği, klinikte kalış süresini ve kısa vadede müteakip rehabilitasyon süresini kısaltır, ayrıca uzun vadede hastanın muhtemel tekrar tedavi maliyetlerini azaltır.

Tüm gelişmiş kanser tedavi yöntemlerinin tek bir yerde bulunması, farklı kliniklerde çeşitli türden tanı ve tedaviden geçmeye bağlı fazla maliyetin önlenmesini sağlar, müteakip tanı testlerinin MİBS bünyesindeki tanı birimlerinde yapılabilmesi sayesinde toplam tedavi maliyeti azalır: takip muayenesi gerektiği takdirde, diğer bölgelerden St. Petersburg'a gitmenize veya tedavi gördüğünüz kurumu düzenli olarak ziyaret etmenize gerek kalmayacak.

Kanseri nerede tedavi edeceğiniz konusunda bir seçimle karşı karşıya mısınız? Bizi arayın ve MİBS Onkoloji Kliniğinde gelişmiş tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

FOTOĞRAF VE VİDEO


Hızlı WhatsApp sohbeti Whats App 

CHAT +905396104159