HASTA DESTEĞİ

Tedavi öncesi

 • Hasta konsültasyonu, toplam maliyet ve kalış süresi dikkate alınarak ön tedavi planının hazırlanması.
 • İkinci görüş, tüm soruların cevaplanması
 • Tedavi yöntemi seçiminde hasta tercihlerinin dikkate alınması.
 • Hasta ve ailesinin yerleştirilmesi ve ulaşımı.
 • Tıbbi vizenin alınması hususunda desteğin verilmesi.
 

Tedavi sırasında

 • Her türlü sorunu çözümlemek için hasta ile her gün iletişim.
 • Tüm sağlık randevularının koordinasyonu.
 • Klinikte hastaya refakat edilmesi (gerektiği takdirde).
 • Çeviri hizmetlerinin organize edilmesi.
 • Dini gerekliliklere uyulması
 

Tedavi sonrası

 • Sağlık raporlarının verilmesi ve gerekli belgelerin düzenlenmesi
 • Reçetelerin düzenlenmesi ve ilaçların sipariş edilmesi.
 • Dönüş ulaşımının organize edilmesi.
 • Belgelerin İngilizce'ye tercümesinin organize edilmesi (talep üzerine).
 • Müteakip randevuların koordinasyonu

FOTOĞRAF VE VİDEO


Hızlı WhatsApp sohbeti Whats App 

CHAT +905396104159